Η λύση της «προγραμματισμένης επαφής»

Σε ήπιες μορφές υπογονιμότητας οπου οι σάλπιγγες ειναι διαβατές η «προγραμματισμένη επαφή» αυξάνει την πιθανότητα γονιμόνιμοποίησης του ωαρίου.

Ο γιατρός με σχετικά απλό τρόπο «βρίσκει» το χρονικό διάστημα της ωορηξίας, δηλαδή το χρόνο κατα τον οποίο το ωάριο είναι σε κανονική – πλήρη λειτουργία.

Το ζευγάρι έτσι μπορεί να «προγραμματίσει την επαφή» ώστε να μην είναι νωρίς και το σπέρμα χάσει την κινητικοτητά του αλλά ούτε αργά και το ωάριο χάσει τη ζωτικοτητά του.

No tags for this post.