Ο πιο σύγχρονος διαγνωστικός έλεγχος για τα «super μωρά»

Μια τελευταία εξέταση, η A-CGH ελέγχει και τα 23 ζεύγη χρωμοσωμάτων  του εμβρύου προκειμένου να αποκλειστούν γενετικές ανωμαλίες.

Παλιότερα ελέγχονταν μόνο 9 από τα 23 ζεύγη, τα οποία ευθύνονται για τα πιο συνήθη χρωμοσωμικά σύνδρομα. Με αυτή την εξέταση επιλέγονται έμβρυα καλύτερης ποιότητας. Με αυτόν τον τρόπο αυξάνονται οι πιθανότητες μιας επιτυχούς εγκυμοσύνης. Η εξέταση γίνεται σε 12 ώρες και δεν ενέχει κινδύνους για το παιδί ή τη μητέρα.

No tags for this post.