Γράφτηκε ιστορία: Έκανε μεταμόσχευση μήτρας και γέννησε επιτυχώς!+

Γράφτηκε ιστορία: Έκανε μεταμόσχευση μήτρας και γέννησε επιτυχώς!