Ο προεμφυτευτικός γενετικός έλεγχος χρησιμοποιείται στην εξωσωματική σαν μια μέθοδος ελέγχου των εμβρύων βάσει της αριθμητικής και δομικής ακεραιότητας των χρωμοσωμάτων ή και τον έλεγχο των γονιδίων πριν μεταφερθούν και εμφυτευθούν στην μήτρα.

Αυτή η τεχνική χρησιμοποιείται έτσι ώστε να εξασφαλίσει ότι τα έμβρυα που μεταφέρονται στην μήτρα είναι υγιή και όχι αφού επιτευχθεί η κύηση με τις κλασικές επεμβατικές μεθόδους (βιοψία τροφοβλάστης/αμνιοκέντηση) βάζοντας το ζευγάρι στη δύσκολη απόφαση να διακόψει την κύηση αν τα αποτελέσματα δεν είναι καλά.

Προεμφυτευτική διάγνωση PGΤ-Μ

Όταν ένας ή και οι δυο γονείς είναι φορείς μιας γονιδιακής μετάλλαξης που θα μπορούσε να επηρεάσει την υγεία του εμβρύου, τότε το PGD μπορεί να ξεχωρίσει πια έμβρυα δεν φέρουν τη μετάλλαξη.

Το PGD συνήθως ενδείκνυται στις εξής περιπτώσεις:

  • Φυλοσύνδετα νοσήματα.
  • Μονογονιδιακά προβλήματα.
  • Χρωμοσωμικά προβλήματα.

 

 Προεμφυτευτικός έλεγχος PGT-A, PGT-SR

Είναι ο έλεγχος των εμβρύων για το αν εμπεριέχουν φυσιολογικό καρυότυπο, δηλαδή σωστό αριθμό και δομή χρωμοσωμάτων, ή παρουσιάζουν διαταραχές (τρισωμίες, μονοσωμίες κ.ά.)

Προτείνεται σε:

  • Γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας.
  • Ζευγάρια με επανειλημμένες αποτυχίες εμφύτευσης εμβρύων μετά από IVF.
  • Ζευγάρια με καθ’ έξιν αποβολές.
  • Σοβαρό πρόβλημα σπέρματος.

Σχετικά Άρθρα

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

©[2020]  Finead SA.

Log in with your credentials

Forgot your details?