Εξωσωματική – Περιστατικά με επανειλημμένες αποτυχίες εμφύτευσης εμβρύου βοηθιούνται από νέες διαγνωστικές μεθόδους και θεραπευτικές προσεγγίσεις.

Συχνά ακούγεται το ερώτημα: «Τα έμβρυά μου είναι καλά, εγώ είμαι υγιής με καλές εξετάσεις, αλλά δεν έμεινα έγκυος. Γιατί;». Η επιτυχία του IVF (In Vitro Fertilization – Εξωσωματική Γονιμοποίηση) εξαρτάται από δύο παράγοντες: το έμβρυο και το ενδομήτριο περιβάλλον.

• Πρωταρχικής σημασίας είναι η «γενετική ικανότητα του εμβρύου» που συσχετίζεται με την ηλικία της γυναίκας και τη βιολογική κατάσταση των ωαρίων κατά τη διαδικασία του IVF.

• Το ενδομήτριο μπορεί μόνο σε συ- γκεκριμένο χρονικό διάστημα κατά τη διάρκεια του κύκλου να υποδεχθεί επι-τυχώς το έμβρυο και να γίνει η εμφύ- τευσή του. Το χρονικό αυτό διάστημα ονομάζεται «παράθυρο εμφύτευσης». Μέχρι σήμερα θεωρείτο ότι το χρονικό αυτό διάστημα είναι σταθερό μεταξύ 19ης-21ης ημέρας. Αποδεικνύεται από μελέτες, όμως, ότι το «παράθυρο εμφύτευσης» στο 25% των γυναικών με αποτυχημένες προσπάθειες IVF με καλά έμβρυα έχει απλά χρονικά μετα- τοπισθεί χωρίς καμία άλλη παθολογι- κή κατάσταση. Έτσι, με τη νέα εξέταση ERA Test προσδιορίζεται με ακρίβεια αυτό το «παράθυρο εμφύτευσης», γεγονός αδύνατο μέχρι σήμερα.

Εξωσωματική: Το ERA Test

Με το ERA Test για πρώτη φορά είναι δυνατό να εξατομικευθεί το «παράθυρο εμφύτευσης» για κάθε γυναίκα δίνοντας εξαιρετικά υψηλά ποσοστά κυήσεως έως 66,7%.

Η χρήση του ERA Test, της βιοψίας του ενδομητρίου, του GCSF και η κατάψυξη εμβρύων είναι τα νέα αποτελεσματικά μέσα διάγνωσης και θεραπείας.

Εξωσωματική: Κατάψυξη όλων των εμβρύων

Κατά τη φαρμακευτική  πρόκληση πολλαπλής ωοθηλακιορρηξίας μπορεί να προκληθεί υπερβολική αύξηση των οιστρογόνων ή και της προγεστερόνης, γεγονός το οποίο επηρεάζει αρνητικά τη λειτουργία του ενδομητρίου. Η επιτυχής εμφύτευση προϋποθέτει η ωριμότητα του εμβρύου και του ενδομητρίου να συμβαδίζουν. Στις περιπτώσεις αυτές, για τον καλύτερο συγχρονισμό και την αύξηση των ποσοστών εμφύτευσης, υιοθετείται η τακτική της κατάψυξης των εμβρύων και η μεταφορά τους αργότερα σε φυσικό κύκλο –χωρίς φάρμακα– ή με εξατομικευμένες δόσεις οιστρογόνων, προγεστερόνης.

Εξωσωματική: Νέες θεραπευτικές προσεγγίσεις

Σε περιστατικά με επανειλημμένες αποτυχίες εμφύτευσης ή αποτυχίας του IVF, η υποδεκτικότητα του ενδομητρίου μπορεί να βελτιωθεί κάνοντας απλά «βιοψία του ενδομητρίου» κατά τον προηγούμενο από την εμβρυομεταφορά κύκλο, η οποία ενεργοποιεί το μηχανισμό της «επισκευής» του.

Ένα δύσκολο θέμα στο IVF είναι η περίπτωση του «λεπτού ενδομητρίου». Διάφορα θεραπευτικά σχήματα έχουν δοκιμαστεί χωρίς την αναμενόμενη πάντα επιτυχία. Στην περίπτωση αυτή τα έμβρυα καταψύχονται και, αφού επιτύχουμε διόρθωση του πάχουςτου ενδομητρίου, προχωρούμε στην εμβρυομεταφορά. Ελπίδες δίνει η χρήση του παράγοντα GCSF ο οποίος φυσιολογικά υπάρχει στο ωοθηλακικό υγρό των ωαρίων και έχει καθο- ριστικό ρόλο στο διάλογο ωαρίου, εμβρύου, ενδομητρίου. Η ενδομήτρια έγχυση του GCSF πριν από την εμβρυομεταφορά μπορεί να αυξήσει το πάχος του ενδομητρίου και τα ποσοστά εμφύτευσης και κυήσεων. Η χορήγησή του υποδορίως καθημερινά μπορεί να αντιμετωπίσει περιπτώσεις πολλαπλών αποτυχιών του IVF λόγω πολλαπλών αποβολών.

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

©[2020]  Finead SA.

Log in with your credentials

Forgot your details?