Προκειμένου να ελέγχουμε σε πραγματικό χρόνο την ομαλή λειτουργία των επωαστών και άλλων σημαντικών μηχανημάτων, εγκαταστήσαμε  στο εργαστήριο εμβρυολογίας και κρυοσυντήρησης, το σύστημα καταγραφής και ελέγχου  Log & Guard.

Πρόκειται για ένα μηχάνημα συνδεδεμένο με τον κεντρικό υπολογιστή του εργαστηρίου μέσω του οποίου καταγράφονται και παρακολουθούνται όλες οι εργαστηριακές συνθήκες επί 24ώρου βάσεως, 7 ημέρες την εβδομάδα. Η παρακολούθηση του συστήματος μπορεί να γίνει από τους υπεύθυνους εμβρυολόγους ακόμη κι όταν δεν βρίσκονται στους χώρους του εργαστηρίου με τη βοήθεια οποιουδήποτε υπολογιστή ή κινητού τηλεφώνου συνδεδεμένο στο διαδίκτυο.

Πως λειτουργεί

Αισθητήρες και θερμόμετρα υψηλής ακρίβειας τοποθετούνται στο χώρο του εργαστηρίου, δηλαδή στους επωαστές μέσα στους οποίους καλλιεργούνται τα έμβρυα και στα δοχεία φύλαξης των κρυοσυντηρημένων εμβρύων.

Με τον τρόπο αυτό καταγράφονται και παρακολουθούνται:

  • Η συγκέντρωση  αερίου CO2 στους επωαστές.
  • Οι θερμοκρασίες στο περιβάλλον του εργαστηρίου, οι θερμοκρασίες μέσα στους επωαστικούς κλιβάνους  και  των δοχείων φύλαξης κρυοσυντηρημένου γενετικού υλικού.
  • Τα επίπεδα του pH των καλλιεργητικών υγρών
  • Τα επίπεδα υγρασίας στο περιβάλλον του εργαστηρίου και τέλος τα
  • Επίπεδα οργανικών σωματιδίων  (VOC) στο χώρο  του εργαστηρίου.

Αν κάποιος από αυτούς τους παράγοντες αλλάξει, δίνεται άμεσα σήμα στους υπεύθυνους εμβρυολόγους και τεχνικούς της μονάδας με αποστολή SMS στα κινητά τους τηλέφωνα, προκειμένου να ενεργήσουν για να αποκατασταθούν οι συνθήκες, το συντομότερο δυνατό.

Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται ο πλήρης έλεγχος για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του εργαστηρίου και επιτυγχάνονται  άριστες  συνθήκες καλλιέργειας των εμβρύων και υψηλά ποσοστά επίτευξης εγκυμοσύνης.

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

©[2020]  Finead SA.

Log in with your credentials

Forgot your details?