Η λήψη φαρμάκων γονιμότητας δεν αυξάνει τον κίνδυνο μιας γυναίκας να αναπτυχθεί καρκίνος των ωοθηκών, σύμφωνα με μεγάλη μελέτη από τη Δανία.

Έρευνα που έγινε σε 54.362 γυναίκες που επισκέφτηκαν κέντρα εξωσωματικής γονιμοποίησης μεταξύ του 1963 και του 1998 δεν έδειξε ότι καρκίνος των ωοθηκών έχει αυξημένο κίνδυνο από κανένα φάρμακο που χρησιμοποιείται στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή.

Ωστόσο, οι ερευνητές σημειώνουν ότι θα πρέπει να παρακολουθήσουν όλες τις γυναίκες και σε πιο προχωρημένη ηλικία για να σιγουρευτούν για τα αποτελέσματα της έρευνας, που δημοσιεύονται στο περιοδικό «British Medical Journal».

Σύμφωνα με τους ερευνητές, τα προηγούμενα 30 χρόνια υπήρχε μεγάλη συζήτηση για το αν τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή αυξάνουν τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου των ωοθηκών.

Αποτελέσματα άλλων ερευνών ήταν αντικρουόμενα και υπήρχαν ανησυχίες για τις γυναίκες που υποβλήθηκαν σε αρκετούς κύκλους υποβοηθούμενης αναπαραγωγής ή που δεν συνέλαβαν ποτέ.

Στην έρευνα, 156 γυναίκες εμφάνισαν καρκίνο στις ωοθήκες.

Για διάστημα 16 χρόνων ο καρκίνος των ωοθηκών δεν εμφάνισε αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης σε σχέση με 4 ομάδες φαρμάκων.

Οι ερευνητές επίσης δεν ανακάλυψαν αυξημένο κίνδυνο στις γυναίκες που είχαν υποβληθεί σε 10 ή περισσότερους κύκλους ή που δεν συνέλαβαν. Ωστόσο, φάνηκε σημαντική αύξηση του κινδύνου για τον πιο συνήθη τύπο καρκίνου των ωοθηκών στις γυναίκες που είχαν χρησιμοποιήσει το φάρμακο κλομιφένη αλλά οι ερευνητές δήλωσαν ότι πιθανόν αυτό να οφείλεται σε τυχαίο γεγονός.

Πολλές γυναίκες που έλαβαν μέρος στην έρευνα δεν έχουν φθάσει ακόμα στην ηλικία στην οποία είναι πιο συνήθης ο καρκίνος των ωοθηκών, για αυτό οι ερευνητές θα συνεχίσουν να τις παρακολουθούν καθώς μεγαλώνουν.

Ο επικεφαλής της έρευνας, Dr Allen Jensen, του Danish Cancer Society, δήλωσε ότι το 1990 δυο έρευνες είχαν υποδείξει αυξημένο κίνδυνο για καρκίνο στις ωοθήκες με τη χρήση φαρμάκων γονιμότητας και η έρευνα από τότε δεν είχε ομοιόμορφα αποτελέσματα.

Θεωρεί ότι με βάση τα παρόντα στοιχεία, τα αποτελέσματα είναι καθησυχαστικά.

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

©[2020]  Finead SA.

Log in with your credentials

Forgot your details?