Τους λόγους για τους οποίους η εξωσωματική γονιμοποίηση μερικές φορές έχει ως αποτέλεσμα γεννήσεις με δίδυμα ή τρίδυμα – αν και χρησιμοποιείται μόνο ένα έμβρυο, έδειξε μια μελέτη που εξέτασε την συσχέτιση της μονής εμβρυομεταφοράς (SET) με την πολλαπλή εγκυμοσύνη.

Η μεταφορά μόνο ενός εμβρύου κάθε φορά στην εξωσωματική γονιμοποίηση, συνιστάται για τη μείωση των ποσοστών πολλαπλών κυήσεων, καθώς αυτές οι εγκυμοσύνες ενέχουν κινδύνους τόσο για τις μητέρες όσο και για τα μωρά. Από τους μεγαλύτερους κίνδυνους που σχετίζονται με τις πολλαπλές κυήσεις είναι η μητρική θνησιμότητα, ο πρόωρος τοκετός και το χαμηλό βάρος γέννησης.

Οι πολλαπλές εγκυμοσύνες συμβαίνουν εξαιτίας ενός φαινομένου γνωστού ως «ζυγωτική διάσπαση», που σημαίνει ότι ένα έμβρυο χωρίζεται με αποτέλεσμα να προκύπτουν δίδυμα ή ακόμη και τρίδυμα.

Οι σημαντικότεροι παράγοντες που οδηγούν σε ζυγωτική διάσπαση μετά από την εμβρυομεταφορά είναι οι εξής:

  • Η χρήση καλλιέργειας βλαστοκύστεων, όπου τα έμβρυα ωριμάζουν στο εργαστήριο για αρκετές ημέρες πριν από την εμφύτευση.
  • Η υποβοηθούμενη εκκόλαψη, δηλαδή η διαδικασία με την οποία γίνεται μια μικρή τρύπα σε ένα στρώμα πρωτεϊνών που περιβάλλουν το έμβρυο για να βοηθηθεί η εγκατάσταση του εμβρύου στο ενδομήτριο.
  • H χρήση κρυοσυντηρημένων εμβρύων.

Η χρήση της μονής εμβρυομεταφοράς έχει αυξηθεί σε όλο τον κόσμο, ενώ η ζυγωτική διάσπαση έχει μειωθεί. Αυτό μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι οι τεχνικές υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και οι καλλιέργειες στις οποίες ωριμάζουν οι βλαστοκύστες στο εργαστήριο έχουν βελτιωθεί τα τελευταία χρόνια, οδηγώντας σε μείωση των πιθανοτήτων της ζυγωτικής διάσπασης.

©2024 Finead SA.

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?